Nieuws

De MR


De medezeggenschapsraad (MR) buigt zich over diverse zaken die met de school te maken hebben. In de medezeggenschapsraad zitten leerkrachten en ouders.
Belangrijk voor u is, dat de M.R mede het standpunt van de ouders vertegenwoordigt.

Het doel van de medezeggenschapsraad is om zo optimaal mogelijk geinformeerd te zijn over diverse onderwerpen (bijv. begroting, schoolplan, schoolgids, vakantieregeling, zorgplan, enz.) en daar gerichte, kritische vragen over te stellen en het schoolbeleid te toetsen.
De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht over beleidsstukken en dus invloed op de besluitvorming.

Voor meer informatie en de agenda van de vergaderingen, die openbaar zijn, kunt u contact opnemen met één van onze M.R. leden of via de mail:

MR.jozef@prodas.nl   

 De M.R. bestaat voor onze school uit 4 leden:
 2 leden gekozen uit en door de ouders.
 2 leden gekozen uit en door het team.

 De M.R., die steeds een zittingsduur van 3 jaar heeft, waarna herbenoeming kan plaatsvinden, ziet er momenteel als volgt uit:

 Namens het team:

 Mayke de Jong
 Hanneke Sijben

Namens de ouders:

Patrick Strijbosch; tevens voorzitter van onze MR
Bart SwinkelsAdvisering:

 Directie; Suzanne Snijders, Marieke Fourkioti           
 E-mail;
info.jozef@prodas.nl

Voor het inzien van de notulen, verwijzen wij U naar Hanneke Sijben.

Voor meer informatie over de GMR, verwijzen wij u naar de volgende link:

http://www.prodas.nl/GMR of naar juf Anne-Marie die lid is van de GMR.