Nieuws
                    Groep 7-8 

Leerkrachten: Igor Ronckers en Eline v.d. Heuvel

Welkom 
In groep 7/8 staan er door het jaar heen bijzondere zaken op het programma. Zo krijgen de kinderen van groep 7 hun pré-advies en nemen ze deel aan het verkeersexamen. Groep 8 gaat op kamp, maakt de proefcito en de cito-eindtoets, verdiept zich in het voortgezet onderwijs, gaat daar ook eens kijken en sluit het geheel af met een mooie eindmusical.  
  
Een dag in groep 7/8 
Maar naast al deze apartere dingen, heeft groep 7/8 ook een “gewone” werkdag met een “gewoon” dagritme. Een dag in groep 7/8 zou er zo uit kunnen zien: Om 8.25 uur gaat de eerste bel en komen de kinderen de klas binnen. Vijf minuten later gaat de tweede bel, het teken dat we gaan beginnen. De leerkracht heet de leerlingen welkom en vertelt wat ze allemaal gaan doen die dag. Elke dag heeft een vast programma. Dit programma wordt op whiteboards geschreven zodat de kinderen dit ook zelf kunnen zien. 

Op maandag starten we in de kring. De kinderen krijgen de mogelijkheid om kort iets te vertellen over het weekend. Daarna gaan ze o.a. aan de slag met een les uit ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Dit is onze methode voor Sociaal Emotionele ontwikkeling. Gedurende het jaar wordt er op dit tijdstip ook aandacht besteed aan mediawijsheid en seksuele voorlichting. 

Elke ochtend werken we vooral aan rekenen, spelling, lezen en taal. De kinderen krijgen instructie en gaan daarna (zelfstandig) aan het werk. Het speelkwartier is van 10.15 uur tot 10.30 uur. De kinderen gaan dan naar buiten en kunnen hun fruit opeten. Na de pauze wordt het ochtendprogramma weer opgepakt. Om 12.00 uur is de ochtend voorbij. De kinderen eten samen met de leerkracht hun boterhammen op en mogen om 12.15u een half uur naar buiten.  
 

Het middagprogramma start om 12.45. 's Middags staan voornamelijk de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde), studievaardigheden en Engels gepland. Ook is er dan nog tijd om het werk van 's morgens af te maken en te bespreken. Om 14.45u is de school uit en gaan de kinderen naar huis. Op woensdag en vrijdag is er les tot 12.30 uur en hebben de kinderen 's middags vrij.                         

In groep 7/8 werken we met een weektaak. Op maandag wordt deze met hen doorgesproken en op vrijdag geëvalueerd. Gedurende de week hebben ze op verschillende momenten de tijd om hieraan te werken. Op vrijdagochtend is de hele school tussen 10.30u en 12.30u bezig met de zogenaamde ‘kunstateliers’. Iedere groep krijgt dan twee keer een uur les in een bepaalde kunstdiscipline (dans, drama, handvaardigheid, tekenen en muziek). Deze lessen kunnen gegeven worden door hun eigen leerkracht, maar ook door een andere leerkracht. Iedere leerkracht heeft namelijk zijn vaste discipline.  
 
De kinderen van groep 7/8 werken met een agenda en krijgen, naast het leren voor de toetsen, 2x per week
huiswerk op. Op dinsdag is dat een taalopdracht of een opdracht van Nieuwsbegrip en op donderdag een rekenopdracht.

 

Wij werken op school met de volgende methodes: 
Wereld in getallen (rekenen), Taal in beeld/Spelling in beeld (taal en spelling), Leesplan (voortgezet technisch lezen), Nieuwsbegrip (Begrijpend lezen), De blauwe planeet (aardrijkskunde), Natuniek natuurkunde), Speurtocht (geschiedenis), Blits (studievaardigheden), Take it easy (Engels) en Wijzer op weg (verkeer). Voor de creatieve vakken zoeken we in verschillende bronnen naar leuke ideeën. Zo werken we met Uit de Kunst, Eigenwijs-digitaal, Moet je doen en met de techniektorens. 

Op maandag, dinsdag en woensdag staat ‘Natuurlijk bewegen’ op het programma en op donderdag krijgen de kinderen gymles in de Bunt.