Nieuws
                  Groep 5-6 
Leerkrachten:  Petra van Bussel en Chantal Kok

Welkom

We zullen kort een beschrijving geven van een dag uit groep 5-6.  

Om 8.20 uur komen de kinderen de school binnen. De leerkracht wacht de kinderen al in de gang op en verwelkomt ze. De leerlingen gaan aan hun tafel zitten en mogen kort nog wat in de klas vertellen.

Nadat de zoemer om 8.30 uur is gegaan, legt de leerkracht a.d.v. de pictogrammen op de ‘whiteboards’ het programma voor de ochtend en middag uit. Dit programma blijft de hele dag voor de kinderen zichtbaar.

Rood/groene rondjes en het vragenmannetje

De kinderen hebben ieder een rood/groen rondje op hun tafel liggen. Met dit rondje kunnen ze aangeven of ze wel (= groen) door andere kinderen ‘gestoord’ willen worden (bijvoorbeeld als die iets willen vragen over een oefening) of niet (= rood). Dit voorkomt dat sommige kinderen steeds vragen aan het beantwoorden zijn van kinderen die iets niet snappen en zo zelf het werk niet afkrijgen. Als kinderen niet gestoord willen worden, draaien ze de rode kant van het rondje naar boven. Het kan ook zijn dat de leerkracht zegt, dat ze allemaal hun rondjes op rood moeten draaien. Bij een les bijvoorbeeld waarbij de groep zelfstandig moet werken, worden de kinderen op deze manier ‘gedwongen’ om alleen te werken. Ze mogen dan niet praten met elkaar.
Dit geldt vaak ook als de leerkracht aan de andere groep instructie geeft.

Als kinderen toch iets niet begrijpen, leggen ze het rondje met het ‘vragenmannetje’ op het andere rondje. De leerkracht kan zo gemakkelijk zien, wie er een vraag heeft. Het is niet de bedoeling, dat ze gaan zitten wachten totdat de leerkracht bij hen langskomt. De bedoeling is dat de leerlingen het probleem even overslaan en verder gaan met de opgaven die ze wel snappen. Op deze manier blijven ze taakgericht bezig.

Vooraan in de klas hangen twee grote rood/groene rondjes op het whiteboard. Die kan de leerkracht zelf op rood en groen draaien . Als de leerkracht iets aan de ene groep aan het uitleggen is, wil hij/zij daarbij niet gestoord worden door kinderen van de andere groep. Dan kan de leerkracht het rondje van de ene groep op groen draaien en van de andere groep op rood. Is het zo dat de leerkracht door beide groepen niet gestoord wil worden, bijvoorbeeld als hij/zij met een klein groepje aan het werken is, dan kunnen beide rondjes op rood staan.

Werken met groepsplannen

Voor de vakken rekenen, technisch lezen en spelling maken we gebruik van groepsplannen. Deze worden gekoppeld aan het directe instructiemodel. Dit houdt in dat we de kinderen tijdens deze vakken in niveaugroepjes laten werken. We onderscheiden daarin een:

1. Basisgroep

2. Groep verlengde instructie

3. Groep verkorte instructie

4. Kinderen met een individueel plan

A.d.v. toetsgegevens en observaties wordt frequent bekeken welke onderwijsbehoeften ieder kind heeft. Een pedagogisch groepsplan ligt hier tevens aan ten grondslag. 

De methodes

In groep 5-6 gebruiken we de volgende methodes: 

Sociaal-emotionele ontw.           Kinderen en hun sociale talenten

Rekenen:                                        Wereld in getallen

Technisch lezen:                           Estafette

Taal/spelling:                                Taal in beeld/Spelling in beeld

Begrijpend lezen:                         Nieuwsbegrip

Aardrijkskunde:                            De blauwe planeet

Geschiedenis:                               Speurtocht

Natuurkunde:                               Natuniek

Verkeer:                                         Wijzer door het verkeer

Engels:                                           Take it easy

Schrijven:                                      Pennenstreken

Muziek:                                         Eigenwijs digitaalMoet je doen + eigen aanvullingen

Gym:                                              Basislessen bewegingsonderwijs

 

Boekbespreking, werkstuk en spreekbeurt

In groep 5-6 houden de kinderen in het eerste trimester allemaal een boekbespreking, maken in het tweede trimester een werkstuk en verzorgen in het derde trimester een spreekbeurt.  

We hopen dat u via deze informatie een beeld heeft gekregen van het werken in groep 5-6.

Met vriendelijke groet,

juf Petra en juf Chantal