Nieuws
           Groep 3-4 
 Leerkrachten: Mirjam Coppelmans  op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.                                 
Marieke Fourkioti op maandag. 


 

Welkom in groep 3-4. 

 • Groep 3 is, zoals U het zichzelf misschien nog herinnert, een bijzondere, unieke groep. 
   De kinderen van groep 3 komen altijd  enthousiast binnen:  Ze willen heel graag leren lezen, schrijven en  rekenen! 
  Groep 3 werkt met de nieuwe methode van Veilig Leren Lezen (de Kim-versie) 

 • De kinderen van  groep 4 gaan voor het eerst werken met de methoden  van Taal,Spelling en Nieuwsbegrip. Om de motivatie en het leesplezier  te bevorderen lezen de kinderen iedere dag  een half uur op hun eigen niveau m.b.v. een leesplan. 

 • Verder  is  groep 3- 4 het Communiejaar. De voorbereidingen  worden door de werkgroep Communie, samen met de ouders gedaan. 
  Dit vindt voortaan 1 maal per 2 jaar plaats en is in het schooljaar 2018-2019 gepland. 

 

Een dag in groep 3-4. 
Voor in de klas hangt voor groep 3 en groep 4 een planbord. Hierop hangen pictogrammen met daarop de vakken en activiteiten die er voor de betreffende dag gepland staan. De dag wordt voor de aanvang van de lessen kort met de kinderen doorgenomen. Hieronder in het kort een  overzicht van de dag. 
 •  8.25 uur: de eerste zoemer gaat en de kinderen komen binnen. Ze hebben dan even de gelegenheid om bijzondere wetenswaardigheden aan elkaar en aan de juf te vertellen. 

 • 8.30 uur: we starten de dag op maandag met een kringgesprek. De andere dagen starten we met rekenen of  taal/lezen . 

 • 10.15- 10.30 uur: pauze; de kinderen gaan dan naar buiten en eten hun  fruit. 

 • Na de pauze gaan de kinderen van groep 4 lezen in een leesgroepje op  hun eigen niveau. De leesgroepjes worden begeleid  door een leerkracht of door kinderen van groep 7/8. De kinderen van groep 3 krijgen dan instructie m.b.t. het aanvankelijk leesonderwijs.  

 • Op maandag, dinsdag en woensdag gaan we van 11.00 tot 11.30 naar buiten voor de lessen van Natuurlijk Bewegen. Daarna gaan we verder met spelling, schrijven of lezen.  

 • Op donderdag gymen de kinderen in “de Bunt”. Ze krijgen afwisselend les van de leerkracht en juf Evelien van de Sportstuif. 

 •  12.00-12.15 uur lunchen in de eigen groep. 

 • 12.15-12.45 uur buiten spelen. 

 • 12.45 uur starten we met het middagprogramma. Groep 3 krijgt dan de eerste helft van het schooljaar de gelegenheid  om 45 min. Keuze-werk te doen. Hiervoor is  een gedeelte van het computerlokaal ingericht. Ze  kunnen dan o.a. werken met constructiemateriaal, puzzels, taal / rekenspelletjes en gezelschapsspellen.  

 • Om 14.45 is de school uit. Op woensdag en vrijdag om 12.30 uur.

 

Creatieve ateliers: 

Op vrijdagochtend komen van 10.30 tot 12.30 de creatieve vakken: drama, dans, tekenen, handvaardigheid en muziek aan bod. 

Positieve groepsvorming: 

Een goede sfeer in de groep, waar kinderen elkaar respecteren, zich aan regels en afspraken houden, goed leren samenwerken en spelen, vinden we erg belangrijk. We besteden hier dan ook dagelijks aandacht aan door middel van allerlei spelvormen die bijdrage aan de positieve groepsvorming. 

 

De vakken en methodes in groep 3/4:

Taal/Lezen/spelling  groep 3 

Veilig Lezen (Kim-versie) 

Schrijven   groep      3 en 4 

Pennenstreken  

Taal groep 4 

Taal in Beeld 2 

Spelling groep 4 

Spelling in Beeld 2 

Rekenen  groep 3 en 4 

Wereld in getallen 

Lezen groep 4 

Volgens het leesplan. 

Begrijpend Lezen  groep 3  en 4 

Nieuwsbegrip  

Verkeer 

Wijzer door het verkeer 

Soc./Emotionele ontwikkeling 

Kinderen en hun sociale talenten 

Expressie vakken groep 3 en 4              

Door middel van ateliers