Nieuws
Leerlingenraad

Dit is de leerlingenraad van 2018-2019Bij aanvang van een nieuw schooljaar worden er uit iedere klas twee nieuwe leden verkozen.
De leerlingenraad vergadert een aantal keren per jaar, onder schooltijd, met juf Nancy (locatieleider van de school).

Wat verstaan we onder een leerlingenraad?
Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers, gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op onze school. Het gaat op onze school om leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
Wij vinden het belangrijk om te luisteren naar wat speelt bij onze leerlingen. Daarom kiezen wij voor een leerlingenraad. 
 
Waarom een leerlingenraad?
Hierboven is eigenlijk al aangegeven waarom wij het belangrijk vinden dat er een leerlingenraad op onze school komt. Daarnaast vinden wij de meerwaarde van een leerlingenraad verder:
 
  • de leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie zodat ze weten dat ze meetellen.
  • We verhogen de betrokkenheid van leerlingen bij de school.
  • We bevorderen de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bij de leerlingen.
  • Zij maken spelenderwijs kennis met democratische aspecten.
  • We bevorderen daarmee het actief burgerschap
  • We laten hen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
Data 2018-2019:
19 september 18
12 oktober 18
5 november 18
16 januari 19
27 maart 19
12 juni 19

Bestanden leerlingenraad:

Agenda 19 september 2018
Notulen 19 september 2018
Notulen 12 oktober 2018