Nieuws

Nieuwsbrief 2 2018-2019

Beste ouders/ verzorgers

Voor u ligt de 2e nieuwsbrief van schooljaar 2018-2019.
Afgelopen week hebben de kinderen kunnen genieten van een vrije dag en zijn we met het hele team hard aan de slag geweest om het rekenonderwijs op een andere manier vorm te geven. We willen meer vanuit leerdoelen gaan werken, waarbij meer eigenaarschap van de leerlingen ontwikkeld wordt en waarin de methode als bron gebruikt gaat worden. 

Vorige week hebben we afscheid genomen van juf Chantal en vandaag is juf Sandra gestart op de St. Jozef.
We wensen Juf Chantal en juf Sandra veel plezier en succes met hun nieuwe uitdaging. In deze nieuwsbrief stelt Juf Sandra zich even voor.

Oktober is ook de maand waarin de herfst weer begonnen is. De herfstvakantie staat alweer bijna voor de deur. Op 12 oktober 's middags sluiten wij voor een weekje de deuren en verwelkomen wij iedereen graag weer op maandagmorgen 22 oktober.

Met vriendelijke groeten
Nancy Verbeten
 
Aangenaam kennis te maken

Hallo,

Mijn naam is Sandra Bakker. Samen met mijn partner Seth Verstappen hebben wij 3 dochters: Noa van 9 jaar, Luna van 7 jaar en Sem van 3 jaar.
Mijn hobby’s zijn sporten, lezen, winkelen en leuke uitjes doen met mijn gezin.
Vanaf 1 oktober mag ik de uitdaging als ib-er en leerkracht aangaan op de St.Jozefschool. Hier heb ik ontzettend veel zin in!
Mocht je kennis willen komen maken of mocht je een vraag hebben, je kunt altijd bij me binnenlopen.
Mijn werkdagen zijn maandag (IB of groep 2-3), dinsdag (IB) en donderdag (Groep 4-5).

Tot ziens!
Groet, 
Sandra Bakker
 


Goede doelen actie: Schoenmaatje

Van 5 tot en met 16 november doen wij mee aan de actie Schoenmaatje van stichting Edukans.
Leest u hier vast wat extra informatie.
https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/
In de nieuwsbrief van november op 5 november komt meer informatie.
 
Ouderpanel  11 oktober: Talenten ouders

Woensdag 11 oktober is alweer het eerste ouderpanel. Elke ouderpanel bijeenkomst stellen we een onderwerp centraal waarover we graag met ouders willen sparren.
op woensdag 11 oktober van 11:30 tot 12:30 willen we het graag met u hebben over de mogelijke inzet van Talenten van ouders.  
Wat ziet u voor mogelijkheden? Hoe kunnen onze kinderen leren van de talenten van de ouders van onze leerlingen?
Heeft u interessante ideeën of talenten die u graag zou willen delen met de kinderen van de Jozef. Meld je dan aan bij Nancy.verbeten@prodas.nl 

We hopen op uw inbreng. De koffie staat klaar.
 
Kalender storing

Op de website en hieronder in de nieuwsbrief is de kalender te vinden voor ouders. Enkele data staan daar nog niet op vermeld. Sommige activiteiten zijn dus ook nog niet gepland. Zo gauw deze gepland zijn, worden deze toegevoegd op de kalender.
Ook merken we dat er een technische fout in de kalender zit, waardoor er vanaf maart geen items meer te zien zijn. Hier wordt aan gewerkt. We hopen dat het snel opgelost is. 
 
Luizen pluizen na iedere vakantie

Na elke schoolvakantie vindt op dinsdag het luizen pluizen plaats. Een aantal ouders controleert de kinderen op de aanwezigheid van luizen. 
Om het hen wat te vergemakkelijken, vragen wij u daar rekening mee te houden bij het haren kammen. Gelieve geen gel of haarlak gebruiken op die dagen. Het is voor de ouders prettig als ze makkelijk door de haren kunnen komen.

Opening KinderBoekenWeek

A.s woensdag 3 oktober is de start van de landelijke Kinderboekenweek. Ook wij als school doen daar natuurlijk aan mee.We starten met een gezamenlijke opening op de speelplaats voor de groepen 1 t/m 8 d.m.v. het zingen van het KBW lied "Kom erbij ".
Het thema van dit jaar is nl; Vriendschap: Kom erbij .
Daarna zal  het Kinderboekenzwerfstation weer opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Kinderen mogen uit het zwerfboekenstation ( de gekleurde kast bij  de ingang van de OB) een gratis boekje meenemen en als ze het gelezen hebben mogen ze het laten “zwerven”. Natuurlijk  mogen de boeken ook teruggebracht worden  naar dit station maar veel leuker is het om zo’n boekje bijv. in de wachtkamer bij de huisarts, tandarts, treinstation, enz. achter te laten zodat andere kinderen het vinden en vervolgens kunnen lezen! 
Ter afsluiting mogen de kinderen een nieuw vriendje gaan zoeken uit een andere bouw om samen het lied en dansje te doen.
Alvast bedankt voor het inbrengen van nieuwe boekjes voor de Onderbouw maar dit kan gedurende het hele jaar.
Mocht u boeken hebben waar u niets meer mee doet dan kunt U ze op deze manier een 2de kans geven. Inleveren bij juf Mayke zodat ze weer voorzien worden van de zgn. "zwerfsticker". 

Namens de kinderen:  hartelijk dank voor uw medewerking!


Gewijzigde BOS (Bieb Op School) tijden.

Woensdag 3 oktober is de start van de KBW: van 12.00-12.30 uur. Omdat het dan ook BOS is hebben we met de ouders van de bieb afgesproken dat ze die dag om 11.00 uur al open gaan. We starten dan voor deze ene keer met de onderbouw. Ouders die samen met hun kind boekjes uit komen zoeken kunnen dat nu dus om 11.00 uur al doen.

De Bieb zal feestelijk versierd zijn dus zeker een reden om leuke boeken uit te komen zoeken!


Ter herinnering: Vrijwillige Ouderbijdragen

De ouderbijdrage is bedoeld voor extra activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het verplichte lesprogramma.
Met deze ouderbijdrage wordt het volgende gedaan voor de kinderen op school: de Kerstviering, de sportdag, de schoolreisjes, schoolverlatersdagen en projecten zoals Cuvoso. Vorig jaar zijn er ook door de oudervereniging diverse spellen voor alle groepen aangeschaft en er is een bijdrage geweest in de kosten van de St. Jozefdag
  • De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt EUR 25,00 per leerling.
Rond oktober/november volgt een incassoronde voor de ouderbijdrage
(zijnde € 25,00 per kind). 
In mei volgt er nog een tweede incasso voor alle instromers.
In de volgende nieuwsbrief ontvangt u de precieze datum.

Heeft u moeilijkheden om de ouderbijdrage te voldoen of heeft u andere vragen of opmerkingen. dan kunt u terecht bij Nancy Verbeten. We maken dan een afspraak om te kijken hoe we het voor u en de school goed op kunnen lossen.
 
Informatie van externe partners

Van externe partners hebben wij nog informatie die zij graag met u willen delen:
Klik op de onderstaande links om te openen.
Onis 1
Onis 2
Pietenpret Leef


De volgende nieuwsbrief verschijnt op de 1e maandag in november