Nieuws

Nieuwsbrief 1 2018-2019

Beste ouders/ verzorgers

Inmiddels is het schooljaar weer een aantal weken gestart. De algemene info-avond van afgelopen week is goed bezocht, dank voor jullie betrokkenheid. De leerkrachten zijn volop bezig met het voeren van waardevolle kindgesprekken en oudervertelgesprekken.
Met deze maandelijkse nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van belangrijke informatie en leuke weetjes. 
We horen het graag als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud.

Met vriendelijke groeten
Nancy Verbeten

 
Vrijwillige Ouderbijdragen

De ouderbijdrage is bedoeld voor extra activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het verplichte lesprogramma.
Met deze ouderbijdrage wordt het volgende gedaan voor de kinderen op school: de Kerstviering, de sportdag, de schoolreisjes, schoolverlatersdagen en projecten zoals Cuvoso. Vorig jaar zijn er ook door de oudervereniging diverse spellen voor alle groepen aangeschaft en er is een bijdrage geweest in de kosten van de St. Jozefdag.
  • De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt EUR 25,00 per leerling.
Rond oktober/november volgt een incassoronde voor de ouderbijdrage
(zijnde € 25,00 per kind). 
In mei volgt er nog een tweede incasso voor alle instromers.
In de volgende nieuwsbrief ontvangt u de precieze datum.

Heeft u moeilijkheden om de ouderbijdrage te voldoen of heeft u andere vragen of opmerkingen. dan kunt u terecht bij Nancy Verbeten. We maken dan een afspraak om te kijken hoe we het voor u en de school goed op kunnen lossen.

 
Veilig verkeer rondom de school

Komt u uw kind met de auto brengen of weer ophalen? De ongeschreven regel is dat u vanaf de Kerkendijk de Brinkweg inrijdt, die langs de school loopt. U kunt daar even stoppen om uw kind in of uit te laten stappen. Vervolgens rijdt u in dezelfde richting verder om uw weg te vervolgen. Dit om gevaarlijke situaties van overstekende kinderen te voorkomen. Dus voor en na schooltijd wordt de Brinkweg even gezien als een eenrichtingsweg.

  Afscheid Juf Chantal en start juf Sandra

Vrijdag 28 september nemen wij afscheid van juf Chantal. Wat we gaan doen is voor juf Chantal nog een verrassing. Die dag verwelkomen wij ook juf Sandra die vanaf 1 oktober bij ons komt werken als interne begeleider. Zij zal zich in de nieuwsbrief van oktober nog uitgebreider voorstellen.
Ook heten wij juf Kelly en juf Eline van harte welkom. Zij zijn bij veel van u al een bekend gezicht.
U heeft een aparte mail ontvangen over het afscheid van juf Chantal op vrijdag 28 september.
We horen graag van u, als u kunt komen helpen.

 
Verkeersbrigadiers

We zijn zeer verheugd u te mogen melden dat we twee ouders bereid hebben gevonden om te helpen onze kinderen veilig over te laten steken.
Dank voor al uw hulp.