Nieuws
Naar de peutergroep Kruimeltje
Peuters willen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Een peutergroep is hier een prachtige plek voor en tevens de plek voor een goede voorbereiding van de basisschool. De 2 vaste pedagogisch medewerkers van peutergroep Kruimeltje nodigen de kinderen uit om vrij te spelen maar ook gezamenlijk activiteiten te doen. Kinderen kunnen zelf keuzes maken, Waar nodig helpt de pedagogisch medewerker om uit al dit leuks een keuze te maken.
Met de basisschool wordt inhoudelijk samengewerkt aan de pedagogisch en didactische benadering. Net als in de kleutergroepen wordt er ook in de peutergroep gewerkt met de voor- en vroegschoolse educatieve (VVE) methode Piramide en het kindvolg-registratie-syteem “KIJK”. Dit met als doel om elke peuter optimale ontwikkelingskansen te bieden. Er wordt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijn van de peuter gewerkt met behulp van thema’s en activiteiten van Piramide. Alle ontwikkelingsgebieden komen in de thema’s aan de orde. Het lokaal is ingericht met diverse hoeken die aansluiten bij het thema, er is o.a. een huishoek, taal/boekenhoek, bouwhoek, klimhoek. Maar we maken ook gebruik van faciliteiten in school zoals de gymzaal en er vinden gezamenlijke activiteiten plaats.
Op deze wijze en door het daadwerkelijk in school te zijn maken de peuters al vroeg kennis met de school wat bevorderlijk is voor een goede en optimale  doorgaande lijn van peutergroep naar basisschool en gaan peuters als vanzelf naar groep 1. De peutergroep is drie dagdelen per week geopend.
 
Tweeverdienende ouders kunnen een kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. In veel gevallen betalen de ouders dan een lager tarief dan de huidige ouderbijdrage; dit is afhankelijk van hun gezamenlijke inkomen. Als beide ouders of één van de ouders niet werken, dan kunnen zij geen kinderopvangtoeslag aanvragen. De gemeente komt dan tegemoet in de kosten,  de ouders betalen alleen een eigen ouderbijdrage
Wilt u eerst eens kijken bij de peutergroep of een informatief gesprek hebben met één van de pedagogisch medewerkers? Kom dan gerust langs.
 
Tot gauw,
Pedagogisch medewerkers, Ria Janssens en Mario Rietjens
NulVier DAS peutergroep Kruimeltje

dassomerenkruimeltje@nulvier.nl
www.nulvier.nl