Nieuws
Verkeer

Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL)

Basisschool St. Jozef heeft al weer enige jaren het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL).
 
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.
 
Brabant maakt van de nul een punt. Want ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Dus gáán we met z'n allen voor die nul. Wij, jij, ik. Ik als overheid, onderwijzer en werkgever. Ik als wandelaar, fietser en automobilist. De Brabantse basisscholen en verkeersouders maken een punt van verkeersveiligheid en investeren zo flink mee in de nul. Ze zorgen dat leerlingen verkeerslessen krijgen, doen verkeersprojecten als ‘de dode hoek’, oefenen met de leerlingen en maken samen met gemeenten de wegen naar de school toe verkeersveilig.


 

 
 
Waarom deelnemen aan het BVL?
Verkeerseducatie in de klassen krijgen en  houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL). Inmiddels staan er bijna 800 basisscholen ingeschreven en hebben er bijna 600 het Label in huis.
 
Er is een set BVL-criteria ontwikkeld waarmee we gewerkt hebben om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Basisschool St. Jozef heeft punten gescoord op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders en teamleden betrokken bij verkeerseducatie en wonen zij de vergaderingen van VVN afd. Someren bij.

Voor onze school zijn dat
namens het team:
Hanneke Sijben

namens de ouders:
Angelique Jonkers-Hoogers
Angela Vroegop


Kijk voor meer informatie op
www.bvlbrabant.nl.